Punktura lumbare dhe anestezia epideurale

Punktura lumbare dhe anestezia epideurale

Nga lëngu cerebrospinal mund të përftohet dhe ekzaminohet një mostër duke kryer një punkturë (shpim) lumbare.

punktura lumbareGjilpëra futet në hapsirën subaraknoidale të cisternës lubare, në mesvijë midis proceseve spinalë të vertebrave L3 dhe L4 apo midis proceseve spinalë të vertebrave L4 dhe L5.

Duke qenë se palca kurrizore (apo spinale) përfundon afërsisht në nivelin L1, L2 gjilpëra e futur në nivelet e shtyllës kurrizore të përshkruar më sipër nuk do ta dëmtojë palcën kurrizore.

Punktura lumbare mund të kryhet për të përftuar një mostër të lëngut cerebrospinal, ose për të kryer anestezinë epidurale. Kjo e fundit realizohet duke futur në hapsirën epidurale (mbi dura meter) agjentë anestetikë, duke anestetizuar fibrat nervore të cauda equina-s.

Anestezia epidurale është një formë e njohur e anestezisë që përdoret gjatë lindjeve në vendet Perëndimore. Anestetiku epidural infiltrohet nëpër trastën epidurale për të mbërritur në rrënjët e nervave duke i bërë të pandjeshëm.

Rinstinkt

—————————————————————————

Imazheri: TAC- Tomografia e kompjuterizuar

Tomografia e kompjuterizuar (formalisht e quajtur tomografi aksiale e kompjuterizuar TAC)

 
Procedura: radiografi e asistuar nga një kompjuter, ne te cilën një tufe rrezesh x kryen një ark ne kende te ndryshem perreth një seksioni trupor. Seksioni transvers qe rezulton, shfaqet ne një videomonitor.
 
Vizualizon indet dhe organet e bute me me shumë detaje krahasuarme radiografine konvencionale. Dendesite e ndryshme  shfaqen si variacione te intensitetit te gri-së.Skanime te shumefishta mund te asemblohen për te ndertuar një pamjetre-permasore te strukturave te ndryshme. Mund te përdoret për te perftuarpamje te kancereve te mushkerive, te sendundjeve te arterieve koronare dhe tekancereve te veshkave.(c) R.instinkt blog