Kostoja e ambientit

Kostoja e ndotjes – Kostoja e ambientit

Nga të dhënat e fundit të bëra publike nga Eurostati (Environmental taxes account for 6.2% of all revenues from taxes and social contributions in the EU-27), taksat ambientale të paguara nga vendet e Bashkimit Europian, kanë mbërritur në 292 miliard euro, rreth 2,4 % të Produktit të Brendshëm Bruto të komunitetit.

Peshën më të madhe e kanë taksat mbi energjinë, me rreth 75% të totalit, të ndjekura nga ato mbi transportin (21%) dhe nga taksat mbi ndotjen dhe përdorimin e resurseve  (4%).

Ndër vendet europiane që paguajnë më shumë taksa janë, Gjermania, Italia, Britania e Madhe dhe Franca. Taksimi ambiental në raport me PBB-në e vendeve përkatëse luhatat mes 2 dhe 3%. Më i lartë është në Danimarkë, Vendet e Ulëta dhe në Slloveni ku taksat mbi ambientin shkojnë nga 3,6-4% të Produktit të Brendshëm Bruto.

 

Rinstinkt 2013

—————————————————————————————