Ekuacioni i Bernulit dhe TIA

 Ekuacioni i Bernoullit (Daniel Bernoulli 1700-1782)

 
Atje kushpejtesia e lengut ose gazit (FLUIDE-gjendje të lendes qe jane tëafta te rrjedhi me lehtesi dhe te marri formen e enes) është e lartë, presioniështë i ulët, dhe atje ku shpejtësia eshtë e ulët, presioni është i lartë.
 
 
 
Ne mjekesi principi i Bernulit mund te aplikohet për te shpjeguar TIA-në (Transient Ischemic Attack).
Le te shohim skemën e qarkullimit arterioz cerebral posterior (të pasëm), si ne figure:
Ngushtimi në arterien suklavje

Ngushtimi në arterien suklavje

 

Nese formohet një stenozë (prej një pllake arteriosklerotike) ne arterien suklavie, menjehere pas bigëzimit te saj (pas fillimit te arteries vertebrale), ne ate pike shpejtesia e gjakut do te rritet dhe shpejtesia do te zvogelohet ne krahun tjeter (ate te arteries suklavie te shendetshme). Keshtu, gjaku do te shkoje drejt zones me presionin me te vogel dhe si perfundim ka një renie te fluksit hematik cerebral me pasoja qe mund te jene te renda (TIA). Ky fenomen është (behet)me i theksuar nese levizet me shpejtesi krahu nga ana e stenozes, dhe quhet ndryshedhe vjedhja e suklavies.
© Rinstinkt
—————————————————————————