Organizimi i qelizës eukariotike

Organizimi i qelizës eukariotike.

Qeliza eukariotike

 • Organelet e jashtme dhe struktura të tjera
  • Shtojcat
   • Flagjelët apo kamxhikët
   • Cliet apo qerpikët
 • Kapsula
 • Lëmashka (jarga)
 • Kufizimi i qelizës
  • Muri qelizor
  • Membrana citoplazmatike/qelizore

 

 • Organelet e brendshme dhe përbërës të tjerë
  • Matriksi citoplazmatik
  • Bërthama
   • Mbështjella bërthamore
   • Bërthamëza
   • Kromozomet
 • Organelet
  • Rrjeti endoplazmatik
  • Kompleksi i Golxhit
  • Mitokondritë
  • Kloroplastet
 • Ribozomet
 • Citoskeleti
  • Mikrotubthat
  • Mikrofijëzat (mikrofilamentet)

Citoskeleti: “quantum dots”

Ngjyruesit e quajtur “quantum dots” mund të tregojnë apo shfaqin, njëkohësisht detajet e imta të shumë strukturave qelizore.

Këtu, bërthama duket ne blu, një proteinë specifike brenda qelizës ne rozë, mitokondritë duken të verdha, mikrotubujt (mikrotubthat) në të gjelbër, dhe filamentet e aktinës në të kuqe. Një ditë, kjo teknikë mund të përdoret për diagnoza të shpejta të sëmundjeve, teste të ADN-së, apo analiza të kampionëve (mostrave) biologjike.