Sistemi riprodhues mashkullor

Sistemi riprodhues mashkullor

Sistemi riprodhues tek mashkulli përbëhet nga:

  • Organet seksuale parësore
  • Organet seksuale dytësore

Organet seksuale parësore janë testikujt (testet). Organet seksuale dytësore përfaqësohen nga epididimi, vas deferensi, fshikëza seminale, gjëndrat bulbouretrale, gjëndra e prostatës, penisi.

Testikujt janë gonadet mashkullore dhe, si gonadet femërore, kanë dy funksione kryesore: prodhimi i qelizave spermatike apo spermatozoidëve dhe hormoneve mashkullore. Çdo testikul ka një formë rrumbullakore, dhe përbëhet nga koka, trupi dhe bishti. Çdo testikul ka në brendësi të tij (apo është i përbërë) shumë lobtha. Çdo lobth përmban 1-3 tubuj seminiferë. Të gjithë tubujt seminiferë bashkohen për të formuar rete testis-in.

Testikujt përmbajnë:

  • Qelizat e Sertolit
  • Qelizat intersticiale të Leydigut

Dy testikujt janë të rrethuar nga epididimi, i cili vazhgon me vas deferens-in. Testikujt ndodhen në skrotum.

Testikujt prodhojnë qeliza gjerminale dhe hormone seksuale mashkullore. Gjatë pubertetit indi testikular bëhet i ndjeshëm ndaj hormoneve të prodhuar nga hipofiza. Kështu, LH-ja situmulon tahitjen (sekretimin) dhe lëshimin e testosteronit. Testosteroni futet në qarkullimin e gjakut dhe mbërrin indet e trupit, ku shkakton shfaqjen dhe ruajtjen e organeve dhe tipareve seksuale dytësore. Testosteroni kontrollon rritjen e qimeve në fytyrë, në sqetulla, bark dhe në zonën pubike. Testosteroni stimulon zgjerimin e  laringut dhe  trashjen (apo thellimin) e zërit. Është përgjegjës edhe për zhvillimin e muskujve dhe eshtrave (kockave).

FSH-ja stimulon prodhimin e spermatozoidëve nga testikujt. Prodhimi i spermatozoidëve kryhet me anë të një procesi të quajtur spermatogjenezë. Qelizat e para që prodhohen në tubujt seminiferë janë spermatogonet, që janë të vendosur në membranën bazale të tubujve. Këto qeliza ndahen vazhdimisht dhe disa prej tyre largohen nga bazamenti duke u përdalluar në spermatocitë parësorë (primarë). Spermatocitët parësorë i nënshtrohen ndarjes së parë mejotike për të prodhuar dy spermatocitë dytësorë, çdonjëri me 22 autozome dhe një kromozom seksual X ose Y; çdonjëri nga 23 kromozomet përbëhet nga dy kromatide.

Spermatocitët dytësorë i nënshtrohen ndarjes së dytë mejotike dhe diferenciohen në dy spermatide, çdonjëri me një numër haploid kormozomesh tek. Spermatidët zhvillohen në qeliza spermatike – spermatozoidët – pa ndarje të mëtejshme. Që të kryhet i tëtë procesi i spermatogjenezës duhen 8 deri në 9 javë. Qelizat e Sertolit mbështesin dhe ushqejnë spermatozoidët gjatë zhvillimit. Qelizat intersticiale të Leydigut prodhojnë hormonin seksual mashkullor – testosteronin. Testosteroni kalon në qarkullimin e gjakut dhe kontrollon aktivitetin e të gjithë organeve seksuale dytësore.

Organet seksuale dytësore të mashkullit kanë funksionin e transferimit të spermatozoidëve nga mashkulli tek femra. Nga testikujt, ku prodhohen, spermatozoidët lëvizin nëpër vas deferens-in. Vas deferens-i është një dukt apo tub i ngushtë muskulor i cili tkurret për të shtytur spermatozoidët drejt uretrës. Në epididimit dhe vas deferens spermatozoidët maturohen dhe rrisin pjellorinë e tyre. Vas deferesi së bashkë me  arteriet, venat dhe nervat formojnë kordën spermatike.

Korda spermatike  (dukti spermatik, më saktë) drejtohet rreth pjesës së pasme të fshikëzës së urinës ku bashkohet me duktin e fshikëzës seminale. Pastaj kalon nëpër gjëndrën e prostatës dhe takohet me uretrën. Uretra mashkullore është rrugëkalimi i përbashkët i spermës dhe urinës. Dy fshikëzat seminale prodhojnë një sekrecion që ndihmon në ruajtjen e lëvizshmërisë dhe gjallërisë së spermatozoidëve. Gjendra e prostatës dhe gjëndrat bulbouretrale prodhojnë dhe sekretojnë lëng lubrifikues. Të gjitha lëngjet seminale derdhen në uretër. Muskujt e uretrsë tkurren për të nxjerrë jashtë spermën. Gjatë ejakulacionit penisi nxjerr jashtë 2-4 ml lëng seminal, i cili përmban qindra milionë spermatozoide.

Spermatozoidët që nuk ejakulohen degjenerojnë (prishen, apo shkatërrohen).

Lexo edhe: Sistemi riprodhues femëror

© mbi tekstin, Rinstinkt 2012

[Të pëlqeu postimi? Nëse po, atëhere mos harro të vendoshësh një “Like” tek faqja e blogut në Facebook.]

————————————————————————

Gametogjeneza (2)

Gametogjeneza: konvertimi, shnderrimi i qelizave burimore (germinale) seksuale, ne gametë mashkullor dhe femëror.
Tek femra, maturimi i gameteve duke filluar nga qelizat seksuale burimore primitive, quhet oogjeneza, dhe fillon përpara lindjes. Tek mashkulli, ky procesquhet spermatogjenezë, dhe fillon ne pubertet (apo gjatë pubertetit). Tek femra, qelizat seksuale burimore primitive formojne oogonet. Pas ndarjesh te perseritura mitotike, disa nga ato ndalen ne profazën e mejozes I për te formuar oocitet primare (parësore). Rreth muajit te shtate, vetëm oocitet primare (parësore) qendrojne te rrethuara nga një shtrese qelizash folikulare me prejardhje nga epiteli sipërfaqësor i vezores. Se bashku ato formojne folikulin primordial. Ne pubertet, një grup me folikuj (shakuj) rekrutohet dhe formon një furnizim të fundem me folikuj primordial.
Çdo dite 15-20 folikuj fillojnë dhe rriten, dhe ndersa maturohen, kalojne ne tre stade (faza): 1 primar ose preantral; 2 sekondar ose antral (fshikëzor, Graafian); 3 preovulator. Oociti primar qendron ne profazen e ndarjes se pare mejotike deri sa maturohet folikuli sekondar. Ne këtë pikë, një shkarkim ,lëshim i hormonit luteinizues (luteinizing hormone LH) stimulon rritjen preovulatore: perfundon ndarja e pare mejotike dhe është formuar folikuli sekondar dhe trupat polarë. Pastaj, oociti sekondar ndalet ne metafazen e mejozes II rreth 3 ore para ovulimit dhe nuk e perfundon ndarjen, pra qendron ne kete gjendje, deri sa kryehet pllenimi.
Tek mashkulli, qelizat primordiale qendrojne te fjetura deri ne pubertet, dhe vetëm at’herë diferencohen ne spermatogone. Nga keto qeliza staminale lindin spermatocitet primarë, te cilet me ane te dy ndarjeve mejotike te mepasshme prodhojne katër spermatide (1 spermatocit primar->2 spermatocite sekondarë -> 4 spermatide).
Spermatidet u nenshtrohen një sërë ndryshimesh (spermiogjeneza) qe perfshijne a) formimin e akrozomit, b) kondensimin e berthames, materialit gjenetik, c) formimin e qafës, pjeses se mesme dhe bishtin, dhe d) humbjen e njëpjesës me te madhe te citoplazmes.
Koha e nevojshme qe një spermatogon te shnderrohet, kthehet apo me saktë, formoje një spermatozoid te pjekur është rreth 64 ditë.
  

—– 
(c) rinstinkt blog