Përse shkruaj

Përse shkruaj

Ndonjë i afërm më qorton për kohën që i kushtoj blogut, shkrimeve e përkthimeve që bëj. Në fakt më qortojnë, mendoj, për anën jofitimprurëse të kësaj pune. Gjithçka gjendet në këtë blog, jepet për publikun, falas, me qëllimin e vetëm të informimit apo të ngjalljes së njëfarë ndjenje kritike pas zotërimit të informacionit.

Një ndër interesat e mi parësor ka qenë gjithnjë ai i të reflektuarit mbi prosecet natyrore të fenomenit të jetës, kuptuar në të gjitha nuancat e veta. Kjo më ka shtyrë të shuaj kurreshtjen time mbi shumë procese. Dhe kjo është bërë e mundur vetëm falë shkencës dhe metodës shkencore.

Ky blog, tani për tani, mirëmbahet nga një anonim, një identitet me një tjetër maskë. Gjithsesi nuk mohoet se në një të ardhme identiteti mund të bëhet publik.

Jam i mendimit se esenca, thelbi, apo baza e individit qëndron në mendjen e vet. Entiteti dhe identiteti im, dhe i çdo personi, është i ndërlidhur me trurin dhe proceset e sipërme që lindin prej aktivitetit të tij. Kështu, për të njëjtën arësye, që prej kohëve më të hershme të jetesës njerëzore të ndërgjegjshme, nuk i trembemi vdekjes apo gjymtimit të trupit por ndalesës së ndërgjegjjes dhe mendjes, që siç thashë konsiston në shprehje të aktivitetit trunor.

Lloji ynë ka njëfarë ankthi për vdekjen, saqë ka zhvilluar (me baza apo pa baza) konceptin e shpirtit për t’i shpëtuar fundit të pashmangshëm së qenies së vet individuale. Individuale, po, sepse qenia shoqërore karakterizohet nga të tjera veti – ne në kuptimin shoqëror do të ekzistojmë ende, në kujtimet e në shkrimet e të tjerëve, në varësi të relatave që kemi patur gjatë jetës sonë.

Shkrimi përbën regjistrim të mendimit të individit, një mënyrë për të ruajtur pjesë nga mendimet  e veta përtej vdekjes fizike, si njëfarë fotografie e mendjes. Por përtej këtij aspekti të zymtë, shkrimi shërben edhe si fotografi të cilën mund ta shohësh pas disa kohe dhe të shohësh evoluimin, avancimin apo regresin tënd, krahasuar me atë çke qenë në momentin e shkrepjes së fotogafisë së mendjes.

Të shkruarit ndihmon edhe arsyetimin, duke organizuar, sistemuar e konsoliduar ide dhe mendime që përndryshe do t’i merrte era. Aftësia për t’u shprehur të qetëson ndërsa paftësia për të komunikuar mendimet e veta tek të tjerët prodhon frustrim dhe njëfarë mbylljeje në vetvete.

Dëshira ime për të ndarë njohuritë dhe frutet e punës time jofitimprurëse kushtëzojnë edhe karakterin tim. Në jetën e përditshme kërkoj vetminë dhe qetësinë, që të japin shtysa për reflektim. Gjithsesi nuk u shmangem shkëmbimeve të koncepteve, qofshin edhe diametralisht të ndryshme, mjaft të respektohet një bazë gjykimi e përbashkët.

Rinstinkt, Janar 2013