Struktura e një rhabdovirusi

Struktura e rhabdovirusit, virusit që shkakton sëmundjen e tërbimit.

Majtas, një pamje me mikroskopi elektronike e virusit të tërbimit. Djathtas një skemë e virusit të tërbimit (rhabdovirusit) që tregon veçoritë kryesore.

Majtas, një pamje me mikroskopi elektronike e virusit të tërbimit. Djathtas një skemë e virusit të tërbimit (rhabdovirusit) që tregon veçoritë kryesore.