Mikrografi elektronike e tipeve të ndryshme të pozicionimit të flagjelëve bakterorë

Mikrografi elektronike e tipeve të ndryshme të pozicionimit të flagjelëve (kamxhikëve) bakterorë.

Flagjel monotrik në një bakter grabitqar – Bdellovibrio.

Flagjel monotrik në një bakter grabitqar – Bdellovibrio.

Flegjelë lofotrik tek Vibrio fischeri – një bakter i zakonshëm detar (23,000 x).

Flegjelë lofotrik tek Vibrio fischeri – një bakter i zakonshëm detar (23,000 x).

Flagjelë jo të zakonshëm te Aquaspirillum-i.

Flagjelë jo të zakonshëm te Aquaspirillum-i.

Flagjelë peritrikë në një bakter të paidentifikuar që është zbuluar brenda një Paramecium-i.

Flagjelë peritrikë në një bakter të paidentifikuar që është zbuluar brenda një Paramecium-i.

Mikroskopi elektronike me skanim e Didiniumit

Mikroskopi elektronike me skanim e Didiniumit

Një pamje e një qerpikori (ciliati) grabitqar – Didinium. Këta “kërcimtarë” të vegjël përdorin rreshtin qëndror të qerpikëve për të notuar, ndërsa rreshtin e qerpikëve oral (rreth-oral) e përdorin për të kapur ushqimin e tyre të preferuar – Paramecium-in – të cilin e thithin në gojën me formë koni.

Mikroskopi elektronike me skanim e Didiniumit
Një pamje e një qerpikori (ciliati) grabitqar – Didinium. Këta “kërcimtarë” të vegjël përdorin rreshtin qëndror të qerpikëve për të notuar, ndërsa rreshtin e qerpikëve oral (rreth-oral) e përdorin për të kapur ushqimin e tyre të preferuar – Paramecium-in – të cilin e thithin në gojën e tyre me formë koni.

————————————————————————————————————————