Ngrohtësia e qytetit

Ngrohtësia e qytetit

Sipas një studimi (Energy consumption and the unexplained winter warming over northern Asia and North America) të botuar në Nature Climate Change, në datë 27 Janar 2013, aglomeratet urbane (qëndrat e mëdha të banimit – qytetet), ndikojnë mbi klimën në nivel lokal, deri në disa mijëra kilometra distancë. Qytetet kanë një efekt kompleks sepse mund të sjellin ndrohje të disa zonave dhe ftohje të zonave të tjera.

rinstinktStudimi është drejtuar nga një grup shkencëtarësh të Institutit të Oqeanografisë Scripps në bashkëpunim me qëndra të tjera të SHBA-ve, dhe analizon një efekt të ndryshëm nga tashmë i njohuri efekti ishull. Në fakt ky i fundit varet nga ngrohtësia e lëshuar nga rrugët, trotuarët, ndërtesat etj, ndërsa Guang Zhang – në studimin në fjalë – kanë vëzhguar efektin e waste energy, pra të energjisë së humbur drejtëpërdrejtë nga burimet energjitike, si motorat e mjeteve të transportit urban, kaldajat, apo kondicionatoorët.

Sipas konkluzioneve të studimit, ngrohtësia eksta e prodhuar nga burimet qytetëse, – për shembull në Amerikën e Veriut- mund të rrisë temperaturën e të gjithë zonës, në disa pika edhe me një gradë celsius ose më shumë. Gjithsesi duket se në nivel global, ky efekt është mjaft i dobët.

Ky efekt mund të shpjegojë se përse në disa zona vihet re një ngritje e temperaturës më e madhe nga sa parashikojnë modelet. Kështu ngrohjes globale shkaktuar nga emetimi i gazeve serë i shtohet edhe një pjesë më e vogël por gjithsesi domethënëse, humbur (prodhuar) nga burimet energjitike.

© Rinstinkt 2013