Qëndrimi dogmatik ndaj eksperimentimit shkencor me kafshët

Qëndrimi dogmatik absolutist ndaj eksperimentimit shkencor me kafshët

Për animalistët (kafshistët) që arsyetojnë, në pamje të parë, në terma pseudo-etikë, eksperimentet shkencore mbi kafshët janë të gjithë e njëjta gjë.

Animalistët (kafshistët) harrojnë ose nuk duan të thonë se, në eksperimentimin me kafshët janë të prëfshira mijëra e mijëra modele të ndryshme, që përdoren në një miriad eksperimentesh e hipotezash të ndryshme që duhen testuar.
Nuk mund të grumbullohen së bashku, sikur të ishin rraqe, të gjitha teknikat e eksperimentimit shkencor mbi kafshët. S’ka kuptim.

Nëse një studim tregon se minjtë  (një lloj i caktuar miu) është një model i keq për studimin e sistemit imunitar njerëzor, kjo nuk do të thotë se është një kritikë e përgjithshme ndaj të gjithë eksperimentimit me kafshët.
Nëse kjo interpretohet kështu dhe mbi këtë  keqinterpretim të qëllimshëm keqinformohet publiku kjo lind nga dashakeqësia dhe injoranca e këtyre grupimeve.

Pra, nga një kritikë e tillë, nuk mund të nisesh e të deklarosh se, për shembull, macja është një model i keq për eksperimentet që kanë të bëjnë me shikimin…

eksperimentimi shkencorIdeja e kritikimit të eksperimentimit mbi kafshët, in toto, nuk mund të funksionojë kurrsesi sepse kritikon njëherësh shumë gjëra të ndryshme me njëra-tjetrën.

Mbase nga qëndrimi i tyre pseudo-etik, të gjitha kafshët (modelet kafshë) ngjajnë me njëra-tjetrën, por qëndron fakti se shkencërisht mes dy modelesh-kafshë të ndryshme mund të ketë më shumë diferenca nga sa ka mes një modeli dhe një sistemi testimi (përplotësues) in vitro.

Ekziston një deferencë thelbësore mes atyre që mbrojnë eksperimentimin mbi kafshët dhe thonë “Po eksperimentimit shkencor mbi kafshët!” dhe atyre që thonë “Jo ndaj eksperimentimit shkencor mbi kafshët”.

Mbrojtësit kanë ndërmend përdorimin e modeleve specifike të kafshëve kur nevojiten, dhe ka të bëjë me modelin më të mirë që kemi aktualisht… për studimin e një patologjie të caktuar, bie llafi.

Ndërsa animalistët, kur kokëfortësiisht pozicionohen kundër eksperimentimit me kafshët thonë, jo ndaj të gjitha modeleve-kafshë, jo ndaj të gjitha rrethanave dhe jo pavarësisht rrethanave.

Përqasja e mbështetësve të eksperimentimit shkencor mbi kafshët është racionale, sepse ka të bëjë me vlerësimin dhe gjykimin rast pas rasti, ndërsa pozicioni i animalistëve (kafshistëve) ësthë absolut, dogmatik, obskurantist.

Dhe kur mban një qëndrim dogmatik, absolutist, dihet ku e ke vendin. 😉

Rinstinkt 2013

——————————————————————————————–

Modelet kafshë: Çfarë është një model kafshë?

Çfarë është një model kafshë?

Një organizëm që për karakteristikat e veta biologjike specifike, mund të përdoret (fare mirë) si objek i studimit për të nxjerrë përfundime të aplikueshme në përgjithësi ose të aplikueshme vetëm tek njeriu.

Mund të merret si “kopje” e njeriut?

Jo. Modeli është një sistem i thjeshtëzuar që përdoret për të riprodhuar disa karakteristika të origjinalit. Nuk është një kopje dhe askush nuk pretendon që të jetë. Për më tepër që çka (mund të) zbulojmë tek modeli shpesh është e aplikueshme jo vetëm tek njeriu, por edhe tek një gamë e tërë organizmash të tjerë.

Si zgjidhet një organizëm model, dhe cilët janë më të përdorurit?

Varet nga lloji i eksperimentit që duan të bëjmë. Çdo model ka avantazhet dhe mangësitë e veta. Zakonisht zgjidhen organizma model mbi bazën e disa kritereve të prakticitetit eksperimental; duhet p.sh., që të rriten me thjeshtësi në një laborator dhe të riprodhohen me shpejtësi. pjesa tjerër e zgjedhjes varet nga karakteristikat që dëshirohen të vëzhgohen: miza Drosophila melanogaster, për shembull, është organizmi i preferuar për studimet gjentike, kjo falë lehtësisë me të cilën vëzhgohen efektet e mutacioneve dhe me të cilën përftohet transgjeneza. (Boyl et al., 2001; Joshi, 2003; Prasad and Joshi, 2003; Saitoe et al., 2005; Piazza and Wessells, 2011); bretkosa Xenopus laevis është beniamini i biologëve zhvillimorë (që merren me studimin e zhvillimit të organizmave), duke qenë se vezët e mëdha dhe pa “lëvore” lejojnë që të vëzhgohet me thjeshtësi procesi i zhvillimit embrional dhe të ndërhyet mbi të (me thjeshtësi, relative!). (Vignali et al., 1994; Amaya, 2005) organizma më të ngjashëm me njeriun, si qentë, macet dhe primatët, përdoren rallë, dhe fushat e tyre të aplikimit janë kryesisht në eksperimentet toksikologjike, të neurobiologjisë dhe të kirurgjisë eksperimentale.