A vuajnë kafshët, a ka rreziqe për jetën e tyre gjatë eksperimentimit?

A vuajnë kafshët, a ka rreziqe për jetën e tyre gjatë eksperimentimit?

Ka disa lloje eksperimentesh të cilat me të vërtetë janë të patëkeq ose pothuasje të patëkeq për kafshën. S’ka fare hipokrizi këtu, kjo është e vërteta. Në një pjesë të eksperimenteve ka njëfarë rreziku dhe stesi për kafshën. Ky risk dhe stres bën që eksperimenti të zhvillohet pikërsisht mbi kafshën dhe jo njeriun.

Nuk thuhet asgjëkundi se kafshët nëpër laboratore jetojnë si në parajsë. Ajo që thuhet, dhe nga ata që janë të informuar dihet mirë, është që, kafshët jetojnë në kushte më se të mira, dhe se merret çdo masë për të shmangur vuajtje të panevojshme. Ky është realiteti i gjërave.

Prioriteti është jeta njerëzore dhe progresi shkencor. Kjo qëndron përpara nivelit të vogël të stresit që disa kafshë duhet të pësojnë. Bëhet fjalë për një çmim që njerëzimit i duket më se i arsyeshëm. Në të kundërt, do të ishte mjaft amorale dhe e parespekt, kundrejtë të ngjashëve tanë që kanë qenë apo janë me më pak fat se, refuzimi për të paguar këtë çmim të vogël për progresin bio-mjekësor.

Kostoja e ambientit

Kostoja e ndotjes – Kostoja e ambientit

Nga të dhënat e fundit të bëra publike nga Eurostati (Environmental taxes account for 6.2% of all revenues from taxes and social contributions in the EU-27), taksat ambientale të paguara nga vendet e Bashkimit Europian, kanë mbërritur në 292 miliard euro, rreth 2,4 % të Produktit të Brendshëm Bruto të komunitetit.

Peshën më të madhe e kanë taksat mbi energjinë, me rreth 75% të totalit, të ndjekura nga ato mbi transportin (21%) dhe nga taksat mbi ndotjen dhe përdorimin e resurseve  (4%).

Ndër vendet europiane që paguajnë më shumë taksa janë, Gjermania, Italia, Britania e Madhe dhe Franca. Taksimi ambiental në raport me PBB-në e vendeve përkatëse luhatat mes 2 dhe 3%. Më i lartë është në Danimarkë, Vendet e Ulëta dhe në Slloveni ku taksat mbi ambientin shkojnë nga 3,6-4% të Produktit të Brendshëm Bruto.

 

Rinstinkt 2013

—————————————————————————————