Sëmundje që i detyrohen çrregullimeve të kolagjenit

Sëmundje që i detyrohen çrregullimeve të kolagjenit

Shumë sëmundje gjenetike shkaktohen nga mutacione në gjenet që kodifikojnë për kolagjenin apo për enzimat që lidhen me metabolizmin e tij.

Efekti kryesor është një reduktim i forcës tendosëse të indeve lidhorë, që prodhon një elasticitet jo të natyrshëm të indit dhe një predispozitë ndaj dëmtimit.

Sindroma e Ehlers-Danlos–it karakterizohet nga një lëshim jonormal i lëkurës dhe nga një lëvizshmëri e tepërt e artikulacioneve.

 

Rinstinkt 2012

———————————————————————————-