Kanali jonik i acetilkolinës.

Kanali jonik i acetilkolines, kanal jonik i kontrolluar nga voltazhi!
Aktivizimi, i ndjekur nga inaktivizimi i kaneleve te (për) Na+ është ne bazë te procesit te sinjalizimit neuronal.

Receptori nikotinik i acetilkolines, kryen një rol paresor ne kalimin (transmetimin) e sinjaleve elektrike nga neuronet motore drejt fibrave muskulore, nëpërmjet lidhjeve neuromuskulore (qe sinjalizojne qe muskuli duhet te tkurret).

Acetilkolina e leshuar ne fundin e aksonit te një neuroni motor pershkon një hapësirë prej pak mikrometrash deri sa arrin membranen plazmatike te miocitit (fibres muskulore), ku kidhet me receptorin e vet(specifik). Kjo lidhje përcakton (shkakton) një modifikim konformacional te receptorit, qe nga ana e saj shkakton (detyron) hapjen e kanalit jonik. Levizja e ngarkesave elektrike pozitive drejt brendesise se qelizes depolarizon membranen plazmatike duke dhene shkendijen për tkurrjen muskulore.

Receptori i aceilkolines lejon kalimin e joneve Na+, K+ dhe Ca+, praktikisht me te njëjtën lehtesi. Levizja e joneve na nëpërmjet kanalit te receptorit te acetilkolines nuk është i ngopshëm, pra shpejtesia e levizjes, kalimit te joneve është proporcionale me perqendrimin jashteqelizor te joneve na. Shpejtesia e kalimit te joneve nëpër këtë kanal është rreth 2*107 jone/sek, ne kushte fiziologjike.

Ky receptor është një prototip i shumë kaneleve te tjerë jonike qe prodhojne ose pergjigjen ndaj sinjaleve elektrike; kanë një “portë” qe hapet ne përgjigje te stimulimit nga ana e një molekule sinjal (ne këtë rast acetilkolina) dhe një “kohëmatës” qe mbyll serisht kanalin ne një kohe te shkurter. Pra, kanali i acetilkolines është kalimtar (tranzitor); kjo është një karakteristike thelbësore për tejcimin e sinjalit elektrik.