Jonet dhe proceset biologjike

Jonet e natriumit, te klorit dhe kaliumt (potasit) jane thelbesore per jeten dhe fiziologjine e qelizave, vecanerisht te qelizes nervore.
Keto jone jane te rendesishme ne dhenien e shtyses se pare per nxitjen e fibres muskulore, e cila pasohet nga tkurrja muskulore.
Po ashtu jonet e kalciumit jane te rendesishme per tkurrjen muskulore, duke bere te mundur bashkeveprimin mes proteinave te aktines dhe atyre te miozines.
———————————————————————————————
Advertisements