Andrea Vesalio – De humani corporis fabrica

Andrea Vesalio – De humani corporis fabrica

Ballina e veprës De humani corporis fabrica

Ballina e veprës De humani corporis fabrica

Ballina e veprës së Andrea Vesalio-s (De humani corporis fabrica), që tregon në mënyrë shumë të qartë risitë e sjella nga studiuesi në fushën e edukimit të studentëve. Përreth tavolinës së diseksionit përveç Vesalio-s (në të majtë) gjenden edhe asistentët më të vjetër dhe studentët që edhe pse qëndrojnë pak më larg ndjekin me vëmendje leksionin e anatomisë të profesorit të tyre.

Andrea Vesalio dha mësim në universitetin e Padova-s nga 1537 deri më 1544. Vesalio-ja vdiq në Zante në vitin 1554, në kthim nga një pelegrinazh në Tokën e Shenjtë që me sa duket e kreu për të “ndrequr” një vrasje (në thonjëza): Pasi merr lejen për të seksionuar trupin e një fisniku spanjoll – që vdes ndërsa ishte nën kurat e Vesalio-s – zbulon se zemra i rrihte akoma. Çohet përpara inkuizicionit nga të afërmit e të vdekurit, por shpëtohet nga Filipi II i Spanjës, mjek personal i të cilit ishte.

Ilustrim anatomik nga De humani corporis fabrica i Andrea Vesalio-s. Profili i djathtë dhe pamje ballore e aparatit muskulor mashkullor.

Ilustrim anatomik nga De humani corporis fabrica i Andrea Vesalio-s. Profili i djathtë dhe pamje ballore e aparatit muskulor mashkullor.

Rinstinkt, Prill 2013

—————————————————————————————————————