Mikroskopi optike e bazofilëve, ngjyrosje Giemsa

Mikroskopi optike e bazofilëve, ngjyrosje Giemsa

Mikroskopi optike e bazofilëve. Ngjyrosje Giemsa x1500

Mikroskopi optike e bazofilëve. Ngjyrosje Giemsa x1500

Bazofilët janë qelizat e gjakut më pakë të përfaqësuara, pra ato më pak të përhapura, dhe përbëjnë më pak se 1% të të gjithë leukocitëve qarkullues.

Bazofilët kanë thërrmijëza të shumta bazike në citoplazmën etyre dhe ngjajnënga karakteristikat strukturale dhe strukturale me mastocitët e indeve. Në fakt bazofilët janë prekursorët e mastocitëve që gjenden në indet periferie.

Nuk dihet me saktësi jetëgjatësia e bazofilëve.

 

————————————————————————————

Mikroskopi optike e linfociteve me ngjyrosje Giemsa

Mikroskopi optike e linfociteve me ngjyrosje Giemsa

linfocite limfocite  ngjyrosje giemsa x 800

Mikroskopi optik e limfociteve me ngjyrosjje Giemsa x800

Linfocitet janë qelizat leukocitare më të vogla. Kanë përmasa pak më të mëdha krahasuar me ato të eritrocitëve.

Linfocitet përbëjnë rreth 20-40% të leukocitëve qarkullues në gjak. Rritja e numrit të linfociteve është shenjë e një infeksioni viral.

Për të dalluar linfocitet në një preparat histologjik duhet mbajtur mend se ata paraqesin një bërthamë me shtrirje mjaftë të madhe që zë pothuajse të gjithë citoplazmën e qelizës përjashtuar një rrip të hollë periferik. Linfocitet nuk paraqesin thërrmijëza në citoplazmën e tyre.

 

———————————————————————————-

Mikroskopi optike me ngjyrosje Giemsa e monociteve

Mikroskopi optike me ngjyrosje Giemsa e monociteve

Monocite ngjyrosje giemsa x 1000

Monocite ngjyrosje giemsa x 1000

Janë qelizat leukocitare me përmasat më të mëdha.

Janë shumë të lëvizshëm dhe paraqesin një aktivitet fagocitues intensiv. Janë prekursorët e makrofagëve, që gjenden në indet periferie dhe në organet linfoide.

Forma e bërthamës së monocitëve është e ndryshueshme, por sa më e maturuar të jetë qeliza monocitare aq më shumë bërthama merr formën e një “patkoi kali”  ose ndonjëherë edhe formë të bi-lobuar.

Mikroskopi optike e eozinofilëve me ngjyrosje Giemsa

Mikroskopi optike e eozinofilëve

eozinofile ngjyrosje giemsa x 1600

Mikroskopi optike e eozinofilëve, ngjyrosje Giemsa x1600

Eozinofili eshte me i madh se neutrofili dhe mund te identifikohet me lehtesi duke ditur se  ne citoplazmen e kesaj qelize te gjakut gjenden disa therrmija te medha specifike qe ngjyrosen me te kuqe te ndezur me ane te eozines. Therrmijat e eozinofileve mund te ngjyrosen edhe me ane te medotes se Ronanowskyt, ne kete rast marrin një ngjyrë të kuqe tulle.

 

———————————————————————————————-

Mikroskopi optike e trombociteve apo pllalëzave të gjakut

Trombocitet apo pllakëzat e gjakut

Mikroskopi optike e trombociteve apo pllalëzave të gjakut

pllakëzat e gjakut giemsa

Trombocitet (pllakëzat e gjakut), mikroskopi optike me ngjyrosje Giemsa

Trombocitet në preparatet histologjike kanë një formë jo lehtësisht të dallueshme. Ndonjëherë gjenden edhe të agreguar me njëri-tjetrin. Citoplasma merr një ngjyrë të purpurt dhe ka një pamje thërrmijore për shkak të përmbajtjes së lartë të organeleve të cilët përqëndrohen në qëndër të pllakëzës. Citoplasma periferie është dobësisht e ngjyrueshme, dhe si pasojë mund të vëzhgohet me shumë vështirësi.

Natyrisht pllakëzat e gjakut duke qenë fragment i një qelize si megakariociti nuk kanë bërthamë…

——————————————————————————————–