Energjia e Diellit dhe e yjeve

Energjia e Diellit, e yjeve – problemi i burimit te energjise se yjeve nuk është  zgjidhur ende ne mënyrë perfundimtare. Për Diellin, p.sh., është provuar se energjia e rrezatura prej tij mbi Toke nuk ka pesuar ndonjë ndryshim te dukshem gjatë dy miliard viteve te fundit. Një gje e tille nuk mund te shpjegohej as me djegien e zakonshme te lendeve qe gjenden ne të, as me energjine e prodhuar nga tkurrja e ngadalshme e lemshit te tij (hipoteza Kelvin-Helmoc) dhe as me radioaktivitetin e vevetishem te tij.

Këtij fakti iu dha shpjegimi i duhur vetëm pas zbulimit te reaksioneve termoberthamore. Transformimi i hidrogjenit ne helium shoqerohet me një humbje mase shumë te vogel dhe njekohesisht me clirimin e një sasie energjie te madhe, plotesisht te mjaftueshme për te siguruar një rrezatim praktikisht te pakufizuar. Mekanizmi i këtij reaksioni mendohet se është percaktuar sot me saktësi (cikli i Betes). Ky mekanizëm siguron aftësi rrezatuese te yjeve për miliona (për yjet me masivë) dhe bile për miliarda vjet (yjet e tipit të Diellit dhe shumë te tjerë).