Terminacion (mbarese) nervore

Mikroskopi elektronike me skanim e një mbarese nervore. Mbaresa nervore është demtuar (hapur) për te treguar fshikezat (portokalli dhe blu) qe përmbajnë kimikate qe perdoren për te kaluar mesazhin ne sistemin nervor.

Reklama

Transporti i fshikëzave

Pamje me mikroskopi elektronike me skansion e nje aksoni, ku duken dy fshikeza qe permbajne neurotransmetues, te fiksuara tek nje mikrotubth (mikrotubul). Mikrotubthi sherben si nje “rruge”, ose me sakte, si nje strukture fizike nepermjet te ciles fshikeza me neurotransmetues mund te leviz pergjate qelizes (aksonit, ne kete rast).

Lizozome

Organele qelizore: lizozomet

Lizozome

Pamje me mikroskopi elektronike me transmison (MET) e lizozomeve. Lizozomet jane fshikeza/pjese tevecuara te qelizes, qe permbajne enzima te fuqishme tretese. Lizozomet primare (paresore) lindin dhe shkeputen nga kompleksi i Golxhit. Kur nje lizozom(paresor) takon dhe gelltit material per te tretur, ai shnderrohet ne njelizozom dytesor (sekondar). Fshikezat e gjera, te shfaqura ne figuren me larte, jane lizozome sekondare (dytesore) qe permbajne materiale te ndryshme ne tretje e siper.