Koalicionet, AK, FRD dhe frika e parisë së Tiranës – Grid Rroji

[…] ka ardhur koha që ne shqiptarët t’I tregojmë palëve të parisë se ata nuk mund të luajnë më me vullnetin e popullit. Shqiptarët duhet t’i thonë jo parisë në këto zgjedhje duke përdorur mjete sa më demokratike. Ne duhet të ngrihemi mbi simpatitë personale, mbi të kaluarën familjare dhe përfitimet meskine dhe t’i themi parisë se ne meritojmë shumë më tepër. Ne duhet të bashkohemi në një koalicion qytetar dhe të rebelohemi ndaj llumit të parisë. Në qoftë se AK-ja apo FRD arrijnë të bëhen pishtarmbajtëse drejt një fillimi të ri ato duhen mbështetur.  […] Ka ardhur koha të veprojmë tani për një fillim të ri.

Shkrimi gjendet i plotë tek blogu i prof. Shenasi Ramës, këtu: Koalicionet, AK, FRD dhe frika e parisë së Tiranës

———————————————————————————————————-