Gjëndra(t) paratiroide

Paratiroidet

Gjendrat paratiroide janë katër gjendra te vogla te vendosura pas gjendres tiroide. Paratiroidet janë te veshura nga një shtrese e holle indi lidhor – kapsula.

Parathyroid diagram

Skemë e vendndodhjes së gjëndrave paratiroide (Burimi i skemës)

Gjendrat paratiroide janë mjaft te vaskularizuara, dhe permbajne një rrjete te dendur kapilaresh. Gjendrat paratiroide janë te perbera nga tre lloje qelizash.

Gjendrat paratiroide sekretojne paratormonin ose hormonin paratiroid, ose PTH (parathyroid hormone). PTH-ja ka një rol te rëndësishëm ne regullimin e kalciumit dhe fosfatit.

Ne kushte fiziologjike PTH-ja  e mban nivelin e kalciumit rreth 2.5 mmol/l dhe nivelin e fosfatit rreth 1mmol/l. PTH-ja vepron mbi veshka, kocka dhe ne aparatin tretës (kryesisht ne zorren e holle).

Ne kocka, PTH-ja promovon mobilizimin e kalciumit dhe fosfatit fale stimulimit te osteoklasteve dhe formimit te osteoblasteve te rinj. Ky veprim ka si pasojne degradimin e kockes. Keshtu, kalciumi dhe fosfati leshohen dhe hyjne ne qarkullimin e gjakut.

Ne veshka, PTH-ja rrit thithjen e kalciumit ne tubujt e veshkes, gjithashtu rrit sekretimin tubular te fosfatit dhe ekskretimin e fosfatit ne urine.

Ne aparatin tretës, PTH-ja rrith thithjen e kalciumit dhe fosfatit te marre me ane te dietes. Gjithashtu, zvogelon humbjen e kalciumit me ane te feçeve.

Sekretimi i PTH-së, rregullohet me ane te feedback-ut negativ (negative feedback) < Homeostaza>. Keshtu, një zvogelim i nivelit te kalciumit ne gjak stimulon prodhimin e PTH-së. Ndersa, niveli i larte i kalciumit ne gjak zvogelon (frenon) leshimin e PTH-së. Pra, ne total efekti i PTH-së është, një rritje e nivelit te kalciumit ne gjak dhe një zvogelimi i joneve fosfat.

© mbi tekstin, Rinstinkt

———————————————————————————————————–