Nga mitra e (apo barku i) lakuriqësve

Nga mitra e (apo barku i) lakuriqësve

Këto imazhe vijnë jo prej fantazisë së ndonjë autori veprash horror, por nga mitra i lakuriqësit Molossus rufus. Pamjet janë marrë me anë të një mikroskopi standard për diseksion me anë të cilit mund të dokumentohet zhvillimi embrional i një gjallese.

Këto imazhe vijnë jo prej fantazisë së ndonjë autori veprash horror, por nga mitra i lakuriqësit Molossus rufus. Pamjet janë marrë me anë të një mikroskopi standard për diseksion me anë të cilit mund të dokumentohet zhvillimi embrional i një gjallese.

Këto imazhe vijnë jo prej fantazisë së ndonjë autori veprash horror, por nga mitra i lakuriqësit Molossus rufus. Pamjet janë marrë me anë të një mikroskopi standard për diseksion me anë të cilit mund të dokumentohet zhvillimi embrional i një gjallese.

———————————————————–

Neuronet jetojnë përpara se ne të jetojmë, dhe vdesin pasi ne vdesim

” Neuronet jetojnë që para se ne të jetojmë, dhe vdesin pasi ne vdesim”.

neuronDisa neurone kanë aftësinë që të jetojnë shumë më shumë kohë nga sa mund të bëjë organizmi që i ka prodhuar. Ky është rezultati në të cilin kanë mbërritur kërkuesit italianë të Universitetit të Pavias dhe Universitetit të Torinos, që i ilustrojnë rezultatet e kërkimi shkencor në një artikull të botuar në PNAS –  “Proceedings of the National Academy of Science” . Artikulli mban firmat e Lorenzo Magrassi, Ketty Leto dhe Ferdinando Rossi.

Eksperimenti u krye duke prelevuar prekursorë të qelizave neurale dhe gliale nga embrione të një lloj miu me jetë të shkurtër. Këto qeliza u trapjantuan në sistemin nervor të embrioneve të disa minjve me jetë të gjatë. Qelizat prekursore arritën të integrohen dhe përdallohen (diferenciohen) në indin mik duke ruajtur gjithsesi, karakteristikat morfologjiike tipike të llojit të origjinës.

Në ambientin  e ri, neuronet e trapjantuar nuk vdiqën në harkun kohor të jetëgjatësisë maksimale të organizmit donator, që ishte prej 26 muajsh, por mbijetuan për gjithë jetën e miut akseptor, marrës – një kohë prej 36 muajsh.

Artikulli mund të shikohet këtu: Lifespan of neurons is uncoupled from organismal lifespan

Rinstinkt mars 2013