Ekuinoks

Ekuinoks (saditnaëta, baraznata) – çasti i kalimit të qendrës së Diellit nëpër ekuatorin qiellor. Gjatë lëvizjes vjetore nëpër ekliptike, Dielli kalon dy herë nëpër ekuatorin qiellor, pra në çdo vit ka dy ekuinokse: ekuinoksi i pranëverës dhe ekuinoksi i vjeshtës, i pari më 21 mars,  ndërsa i dyti më 23 shtator. Më 21 mars, ditën e parë të pranëverës, Dielli kalon nga hemisfera jugore në hemisferën veriore,  ndërsa më 23 shtator, ditën e parë të vjeshtës, ai ben kalimin e kundërt. Në këto dy data, në  të gjithë rruzullin tokësor dita është e barabartë me natën.