Imazheri: Radiografia

Radiografia

Procedura: një tufe e vetme me rreze-x kalon nëpër trup, duke prodhuar një pamje te strukturave te brendshme ne një film te ndjeshem ndaj rrezeve-x. Pamja dypermasore qe rezulton është një radiografi, e quajtur edhe rreze-x.

 

Pamje ballore e një radiografie të kraharorit

Radiografite janë relativisht te lira, te shpejta, dhe te thjeshtapër t’u bërë; zakonisht japin majftueshem informacion për diagnoze. Rrezet xnuk kalojne me aq thjeshtesi nëpër strukturat me dendesi te lartë, kështuqë kockatduken e bardha. Strukturat zgavrore, boshe, sikundër mushkëritë shfaqen teerreta, te zeza. Strukturat me dendesi te ndermjetme, si lekura, dhjami dhe muskujt, shfaqen ne nuanca te gri-së.

Rrezet x perdoren ne doza me te vogla kur ekzaminohen inde tebute, si gjoksi (mamografia) dhe kur duhet te percaktohet dendesia e kockave (densiometrie kockave).

Mamografi e gjoksit të femrës, që tregon një tumor malinj.

Densiometri kockore e shtyllës kurrizore

Është e nevojshme qe te perdoret një substance qe jep kontrast, për te bërë strukturat zgavrore ose te mbushura me leng te dukshme ne radiografi. Rrezet X  i bejne strukturat qe permbajne subsancen qe ofron kontrast te shfaqen te bardha. Substanca mund te futet me injektim, nga goja, ose nga rektusi, ne varesi te strukturave qe duhen pare.

Kontrasti me rreze x perdoret për te marre pamje nga enet e gjakut (angjiografi), te sistemit urinar (urografi intravenoze),  dhe te traktit gastrointestinal (kontrast rrezesh x me Barium).

Angjiogram i një arterie koronare (të zemrës)

 

 

——————————————————————–