Mikrovile

Kjo paraqitje diapozitivash lyp JavaScript.

Citoskeleti i një qelize eukariote

Vihen re: membrana plazmatike, rrjeti endoplazmatik, mitokondri dhe struktura te ndryshme te citiskeletit te qelizes (filamente te ndermjetem, mikrofilamente dhe mikrotubtha)