Pak Antropologji

Antropologji

 
Objekti iantropologjise (anthropos, njeri + logos, dituri)
Shkenca qe studionqenien njerezore
Objekt studimi:origjina dhe evolucioni i njeriut
Antropologjia fizike (biologjike)
-synon te jappergjigje pyetjeve mbi shfaqejen e njerezve dhe evolucionin  e tyre, dhe mbi shkaet e dallimeve fizikendermjet tyre.

Karakteristika me interes antropologjik:

 • Tiparet morfologjike
 • Tiparet e matshme (tetrupit dhe skeletit)
 • Tiparet fiziologjike
 • Tiparet biokimike
 • Tiparet qe lidhen meperberjen e trupit

Paleoantropologjia

Studion mbetjetfosile te njerezoreve, paranjerezoreve dhe te kafshve te tjera te ngjashme meta.
Antropologjia kulturore
Studiohen sjelljet egrupeve te ndryshme njerezore, fete, zakonet, organizimet sociale, struktura egjuheve te ndryshme etj etj

Krahasimi i njeriut me antropomorfet

Karakteristikat themelore te njeriut:

 • Bipedizmi
 • Perdorimi i dores
 • Zhvillimi i trurit
 • Zhvillimi i psikikes
 • Aparati mbulues
 • Reduktimi i aparatitqimembajtes te lekures
 • Terheqje seksual engaqimet (epigamike)
 • Funksioni mbrojtes iqimeve (floke, qerpik, vetulla)
 • Dimorfizmi seksual temeshkujt (tipare dytesore seksuale)

Aparati skeltik-muskulor

Perdorimi i dores dhezhvillimi i trurit  u shoqerua meriorganizimin e pjeseve te ndryshme te skeletit
Koka eshte e lidhurme shtyllen kurrizore ne menyre te levizshme ndryshme nga antropomorfet tek tecilet eshte e fiksuar(ne njefare menyre)
Reduktim dhepershtatshmeri e pjeseve te tjera te skeletit per qendrimin drejt dhe ecjen medy kembe
Harkimi i shtylles vertebrore(ne dy pjese)
Gishti i madh teknjeriu ka nje artikulacion te vetin qe e ben te pavarur ne levizje
Pershtatje e skeletitte shpulles se kembes
Meskuj me tereduktuar te gjymtyreve dhe muskuj me te zhvilluar  te mimikes.
Krahasimi i strukturës së skeletit: amtropomorfë – njeri
klikoni mbi pajme për ta zmadhuar
 

Sistemi nervor

Organizim strukturorkompleks
Masa e trurit  eshte rreth 3 here me e madhe se eantropomorfeve
Rreth 9.5 miliardeneurone

Tingullformimi dhe gjuha

Emetimi i tingujvekarakerizohet nga gjuha e artikuluar
Pershtatje e rrugevete siperme te frymemarrjes (fariungut dhe laringut).

Karakteristikat biokimike

Njeriu ka ngjashmerime te medha me antropomorfet afrikane sesa  me orangotanget (njeri ~shimpanze)

Aspektet psikike dhe kulturore

Shprehjet e kulturesnjerezore kane nje baze gjenetike dhe faktore te tjere te karakteritpsikologjik social-kulturor = sistem unik te sjelljes
Inteligjenca(sjellja) tek antropomorfet mbetet ne kuadrin e inteligjence praktike.
(c) Rinstinkt blog
————————————————————————————————-