Filmi më i vogël…

Filmi më i vogël, në botë…

“A boy and his atom”. Se përse quhet filmi më i vogël i botës, mund ta imagjinoni vetë.

Protagonistët e filmit janë atomet. Kërkuesit e IBM arrijnë të lëvizin atomet pavarësisht nga njëri-tjetri.

Është përdorur një mikroskop me efekt tunel për të lëvizur  molekulat e monoksidit të karbonit në mënyrë që të realizonin filmin, e vogël. Filmi, i vogël, mund të shihet vetëm nëse zmadhohet 100 milion herë.

Videoja e IBM-së po i afrohet 3 milion shikimeve.

Për më shumë mbi mënyrën se si është realizuar mund të shihni këtë videon tjetër, po të IBM-së.

 

Rinstinkt, Maj 2013

 

——————————————————————————————-