Acetilkolina

Acetilkolina

Acetilkolina është një lloj mjaft i përhapur neurootransmetuesi. (Neurotransmetuesi është një substancë kimike që transmeton mesazhe mes qelizave nervore dhe mes qelizës nervore dhe asaj muskulore.)
Veprimi i acetilkolinës quhet veprim kolinergjik, dhe mund të bllokohet/kundërshtohet nga drogërat antikolinergjike.

Neurotransmetuesit dhe neuromodulatorët: Acetilkolina

Acetilkolina

Acetilkolina – neurotransmetuesi i pare i zbuluar, rreth tetëdhjetë vite më pare. Ky kimikat lëshohet nga neuronet që lidhen me (apo kontrollojnë) muskujt e vullnetshëm, duke shkaktuar tkurrjen e tyre; lëshohet gjithashtu nga neuronet që kontrollojnë rrahjet e zemrës. Acetilkolina është gjithashtu një transmetues ne shumë rajone të trurit.

Acetilkolina sintetizohet ne fundin e aksoneve. Kur potenciali i aksionit mbërrin në fundin e nervit, jonet e kalciumit që janë të ngarkuara elektrikisht, futen brenda, ndërsa acetilkolina lëshohet ne hapësirën sinaptike ku lidhet me receptorët e acetilkolinës të qelizes shënjestër. Tek muskujt që kontrollohen në mënyrë të vullnteshme ky veprim hap kanalet e natriumit dhe shkakton depolarizim dhe tkurrjen e muskulit. Më pas acetilkolina shkatërrohet nga enzima acetilkolinesteraza dhe risintetizohet në terminalin (fundin) e nervit.
Në sëmundjen myasthenia gravis kundërtrupat bllokojnë një nga tipet e receptorëve të acetilkolinës; kjo sëmundje karakteriozohet nga lodhja dhe dobësia muskulore.

Shumë pak dihet për rolin e acetilkolinës në tru. Zbulimet e fundit sugjerojnë se acetilkolian mund të jetë e rëndësishme për vëmendjen, memorjen dhe gjumin. Duke qenë se neuronët që lëshojnë acetilkolinë si neurotransmetues zhduken në pacientët me sëmundjen e Alzaimerit, gjetja e mënyrave për të ripërtëritur këtë neurotransmetues është një nga qëllimet e kërkimeve të kësaj fushe.

© Rinstinkt 2013

—————————————————————————————————–

Kanali jonik i acetilkolinës.

Kanali jonik i acetilkolines, kanal jonik i kontrolluar nga voltazhi!
Aktivizimi, i ndjekur nga inaktivizimi i kaneleve te (për) Na+ është ne bazë te procesit te sinjalizimit neuronal.

Receptori nikotinik i acetilkolines, kryen një rol paresor ne kalimin (transmetimin) e sinjaleve elektrike nga neuronet motore drejt fibrave muskulore, nëpërmjet lidhjeve neuromuskulore (qe sinjalizojne qe muskuli duhet te tkurret).

Acetilkolina e leshuar ne fundin e aksonit te një neuroni motor pershkon një hapësirë prej pak mikrometrash deri sa arrin membranen plazmatike te miocitit (fibres muskulore), ku kidhet me receptorin e vet(specifik). Kjo lidhje përcakton (shkakton) një modifikim konformacional te receptorit, qe nga ana e saj shkakton (detyron) hapjen e kanalit jonik. Levizja e ngarkesave elektrike pozitive drejt brendesise se qelizes depolarizon membranen plazmatike duke dhene shkendijen për tkurrjen muskulore.

Receptori i aceilkolines lejon kalimin e joneve Na+, K+ dhe Ca+, praktikisht me te njëjtën lehtesi. Levizja e joneve na nëpërmjet kanalit te receptorit te acetilkolines nuk është i ngopshëm, pra shpejtesia e levizjes, kalimit te joneve është proporcionale me perqendrimin jashteqelizor te joneve na. Shpejtesia e kalimit te joneve nëpër këtë kanal është rreth 2*107 jone/sek, ne kushte fiziologjike.

Ky receptor është një prototip i shumë kaneleve te tjerë jonike qe prodhojne ose pergjigjen ndaj sinjaleve elektrike; kanë një “portë” qe hapet ne përgjigje te stimulimit nga ana e një molekule sinjal (ne këtë rast acetilkolina) dhe një “kohëmatës” qe mbyll serisht kanalin ne një kohe te shkurter. Pra, kanali i acetilkolines është kalimtar (tranzitor); kjo është një karakteristike thelbësore për tejcimin e sinjalit elektrik.