Homeopatia: mit dhe legjendë (3)

Homeopatia: mit dhe legjendë (2)

Homeopatia: metoda Korsakov

Doktorët dhe farmacitë pro-homeopatisë

Homeopatia: mit dhe legjendë (3)

Ligji italian lejon në ujin mineral (atë të rubinetit dhe atë që shitet në shishe) një prani arseniku prej 10 mikrogramësh për litër. Disa të dhëna të Euro Geo Surveys, të publikuar në “Le Science” në Itali, tregojnë praninë e 6,81 mikrogramë arseniku në një litër ujë. Kjo sasi modeste e arsenikut (aq vdekjeprurës) natyrish nuk konsiderohet e rrezikshme sepse thithet lehtësisht nga trupi ynë.

Por, ajo sasi minimale dhe e padëmshme Arseniku është ekuivalenti e një mjekimi homeopatik 4CH (i holluar katër herë në mënyrën 1 pjesë tretësirë dhe 100 pjesë tretës, ujë, njëpasnjëshmërisht!), një hollim i konsideruar mjaft i ulët nga homeopatët.

Pra, një sasi e holluar e Arsenikut vdekjeprurës nuk e transformon ujin nëhelm, që ne e pimë çdo ditë, ndërsa një përzierje homeopatike e holluar qindra apo mijëra herë më shumë ka efektin që të na shërojë nga sëmundjet?

Nuk ju duket absurde?

Fatkkqeësisht pjesa më e madhe e njerëzve që përdorin metodat homeopatike nuk janë në dijeni të detajeve të hollimit dhe e asociojnë homeopatinë me mjekësinë “natyrore”.

Por ekziston edhe një minorancë e mirë informuar që merr pjesë dhe përfiton nga “mjekësia” homeopatike, dhe kjo minorancë ndahet në dy grupe:

Ata që, të ndërgjegjshëm për pamundësitë shkencore të homeopatisë e spostojnë diskursin në fushën metafizike/fetare për ta bërë çdo dialog racional dhe serioz të pamundur; feja e tyre është e patundshme.

Disa personazhe “heroikë” të homeopatisë, kërkojnë më kotësisht të gjejnë një domthënie racionale për homeopatinë, pavarëisht evidencës së numrit të Avogadros dhe mungesës së llogjikës së hollimeve që, sipas homeopatisë, rrisin fuqinë e mjekimit. Ky grup personash e sposton të gjithë vëmendjen mbi fizikën kuantike ose mbi “memorjen e ujit”, por mbi të gjitha mbi dinamizimin e “mjekimit”…

Si prodhohet një mjekim homeopatik?