Indi nervor kontrollon muskujt dhe gjëndrat.

Indi nervor kontrollon muskujt dhegjëndrat.
Indi nervor perbehet nga neuronet dhe qelizat gliale. Neuronet janë tespecializuar ne marrjen dhe percimin e sinjaleve. Qelizat gliale mbeshtesin dheushqejne neuronet.
Njëneuron tipik eshte i perbere nga trupi qelizor qe permban berthamen, dhe nga dylloje zgjatimesh citoplazmatike. Dendritet janë zgjatimet citoplazmatike tespecializuara ne marrjen e sinjaleve dhe transmetimin e tyre drejt trupitqelizor. Një akson transmeton sinjalet (impulset nervore), larg trupit qelizor,pra nga trupi qelizor drejt periferise. Gjatesia e aksoneve shkon nga 1-2 mmderi ne 2 metra. Per shembull, ata qe shtrihen nga palca kurrizore drejt gjymtyreve te siperme apo te poshtme tetrupit te njeriut, mund te kene një gjatesi prej me shumë se një metri.
Disaneurone marrin sinjale prej ambjentit te jashtëm ose te brendshem dhe iatransmetojne palces kurrizore dhe trurit. Te tjere neurone, procesojne,rezorvojne informacion ose mund te kene një rol “relay”. Te tjere akoma,transmetojen sinjale nga truri dhe palca kurrizore drejt muskujve dhegjëndrave. Neuronet komunikojne ndermjet tyre nepermjet sinapseve.
Njënerv, perbehet nga shumë neurone (qejanë zakonisht aksone) te mbajtura se bashku nga indi lidhor.
Reklama